1982 - 1986

1986-1991

1991-1996

1996-2006

2006-heden

Periodes

Vanuit een enorme passie voor geschiedenis en een behoefte aan diepgang en vanuit de klassieke vraag over onze oorsprong en ons doel, heeft Erik zich geörienteerd op onze voorouders en hun artistieke erfenis. Dit thema loopt als een rode draad door de ontwikkeling van het werk heen. Eerst zijn het fijne pastels en schilderijen in olieverf, later wordt het werk steeds groter en expressiever.
Onder invloed van ervaringen opgedaan in het leven, dringt zich gaandeweg de donkere kant van de mens op.

De collages vormen een tijdelijke breuk in dit proces. Zij geven op een abstracte manier het thema van vrijheid en gebondenheid, binnen de afspraken die gelden in de cultuur, weer. Plaatsbepaling van het individu, kunst buiten het kader, vrijheid blijkt een smalle marge... (de werken zijn verpakt als vlinderkasten, hermetisch gesloten)

De latere reizen naar het buitenland voegen andere emoties toe, er komt bijvoorbeeld meer kleur en ruimte in het werk.

Aansluitend volgt weer een lange periode van tekenen, zowel zwart wit als met kleur (pastelkrijt) om de geest te verkennen. Hier vindt een synthese plaats van het voorgaande, en het schilderen met olieverf komt weer terug.

Op dit moment is Erik bezig met een serie schilderijen in gemengde techniek onder de titel ''Global devils." (zie "Globaalduivels" hier links) Het kwaad op globaal niveau verbeeld in diverse emotionele stadia en gelaatsuitdrukkingen.